จดหมายลูกโซ่การปล่อยกรรมแบบลูกโซ่ 
            เรื่องราวของจดหมายลูกโซ่หลายท่านคงจะพอได้พบได้เจอกันไปบ้างแล้วมากบ้าง น้อยบ้างตามช่วงเวลาที่มีคนส่งมาให้ เมื่อเราได้รับแล้ว อ่านข้อความในนั้นแล้ว จะไม่สบายใจเป็นส่วนมาก บ้างก็อ้างเรื่องราวภัยพิบัติ หรือความชั่วร้ายต่างๆนานา หากผู้ได้รับแล้วไม่พิมพ์ออกไปส่งต่ออีก ทำให้ผู้ที่จิตใจอ่อนแอเชื่อโดยง่ายตกเป็นเหยื่อกรรมของคนโรคจิตที่ปล่อย จดหมายชนิดนี้ออกมา เป็นการสร้างกรรมทางวาจา วจีกรรม วจีกรรมนั้นไม่ได้หมายถึงเฉพาะการพูดเท่านั้น การเขียนก็ดี การสื่อออกมารูปแบบไหนก็ดีถือว่าเป็นวจีกรรม คือการสื่อออกมาจากใจเป็นภาษาให้คนรับรู้ เรียกวจี แต่เป็นวจีที่เกี่ยวเนื่องกับกายกรรม คือวาจาที่ใช้ร่างกายทำ เป็นภาษาสื่อออกมาให้คนรับรู้ เขียนออกมาดีก็เป็นการสร้างกรรมดี เขียนหรือทำสื่อสิ่งที่ชั่วๆออกมาก็เรียกทำกรรมชั่ว ผู้ที่ส่งต่อจดหมายลูกโซ่ก็ได้รับกรรมเช่นกัน เพราะมีส่วนในการเผยแพร่สิ่งไม่ดี เรื่องราวของ สิ่งร้ายต่างๆนานานั้น ไม่เห็นเกิดขึ้นตามคำสาปแช่งที่คนโรคจิตเหล่านั้นส่งมา ข้าพเจ้าลองด้วยตนเองแล้ว เมื่อได้รับอ่านแล้วก็วางจิตลง เอาจดหมายเผาไฟทิ้งก็เรียบร้อย เสร็จ ไม่เห็นอะไรมันจะเกิด 

 

เกิดมีแต่ความสบายใจที่เราได้ทำลายสิ่งชั่วๆออกไป หากท่านได้รับจดหมายลูกโซ่หรืออีเมลล์ชั่วแบบลูกโซ่ ก็ให้ทำลายทิ้งได้เลยอย่าเผยแพร่ต่อไป ท่านจะไปต่อบาปกรรมแบบไม่มีที่สิ้นสุด ทำลายทิ้งวันนี้วันต่อมาก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ทุกดวงจิตที่มีส่วนในการทำ จดหมายลูกโซ่จนส่งมาถึงเรา ขอให้จิตวิญญาณของพวกเขาจงหลุดจากความหลงผิดเห็นผิดนั้น

 

 

 

ตัวอย่างจดหมายลูกโซ่ http://webboard.mthai.com/10/2006-06-27/247428.html

จาก http://itcyberclub.dyndns.org/b4/t286/ 

Comment

Comment:

Tweet

โทษ นะที่ส่งมา ถุกส่งมาเหมือนกัน สวัสดีฉันคือTeresa Fidalgo วันนี้ฉันตายครบ26ปี ถ้าคุณไม่ส่งมันต่อไป20คน ฉันจะไปนอนข้างคุณ คืนนี้และตลอดไป! ถ้าคุณไม่เชื่อมัน หาชื่อฉันในgoogle ขอโทดน๊ะ( เป็นเรื่องจิงว่ะ!! ขนลุกเลยพอเข้าเวป) โทษที

#32 By ใหม่ (101.108.186.113) on 2011-07-23 12:34

โทษ นะที่ส่งมา ถุกส่งมาเหมือนกัน สวัสดีฉันคือTeresa Fidalgo วันนี้ฉันตายครบ26ปี ถ้าคุณไม่ส่งมันต่อไป20คน ฉันจะไปนอนข้างคุณ คืนนี้และตลอดไป! ถ้าคุณไม่เชื่อมัน หาชื่อฉันในgoogle ขอโทดน๊ะ( เป็นเรื่องจิงว่ะ!! ขนลุกเลยพอเข้าเวป) โทษที

#31 By ใหม่ (101.108.186.113) on 2011-07-23 12:33

โทษ นะที่ส่งมา ถุกส่งมาเหมือนกัน สวัสดีฉันคือTeresa Fidalgo วันนี้ฉันตายครบ26ปี ถ้าคุณไม่ส่งมันต่อไป20คน ฉันจะไปนอนข้างคุณ คืนนี้และตลอดไป! ถ้าคุณไม่เชื่อมัน หาชื่อฉันในgoogle ขอโทดน๊ะ( เป็นเรื่องจิงว่ะ!! ขนลุกเลยพอเข้าเวป) โทษที

#30 By ใหม่ (101.108.186.113) on 2011-07-23 12:32

โทษ นะที่ส่งมา ถุกส่งมาเหมือนกัน สวัสดีฉันคือTeresa Fidalgo วันนี้ฉันตายครบ26ปี ถ้าคุณไม่ส่งมันต่อไป20คน ฉันจะไปนอนข้างคุณ คืนนี้และตลอดไป! ถ้าคุณไม่เชื่อมัน หาชื่อฉันในgoogle ขอโทดน๊ะ( เป็นเรื่องจิงว่ะ!! ขนลุกเลยพอเข้าเวป) โทษที

#29 By ใหม่ (101.108.186.113) on 2011-07-23 12:31

โทษ นะที่ส่งมา ถุกส่งมาเหมือนกัน สวัสดีฉันคือTeresa Fidalgo วันนี้ฉันตายครบ26ปี ถ้าคุณไม่ส่งมันต่อไป20คน ฉันจะไปนอนข้างคุณ คืนนี้และตลอดไป! ถ้าคุณไม่เชื่อมัน หาชื่อฉันในgoogle ขอโทดน๊ะ( เป็นเรื่องจิงว่ะ!! ขนลุกเลยพอเข้าเวป) โทษที

#28 By ใหม่ (101.108.186.113) on 2011-07-23 12:31

โทษ นะที่ส่งมา ถุกส่งมาเหมือนกัน สวัสดีฉันคือTeresa Fidalgo วันนี้ฉันตายครบ26ปี ถ้าคุณไม่ส่งมันต่อไป20คน ฉันจะไปนอนข้างคุณ คืนนี้และตลอดไป! ถ้าคุณไม่เชื่อมัน หาชื่อฉันในgoogle ขอโทดน๊ะ( เป็นเรื่องจิงว่ะ!! ขนลุกเลยพอเข้าเวป) โทษที

#27 By ใหม่ (101.108.186.113) on 2011-07-23 12:30

โทษ นะที่ส่งมา ถุกส่งมาเหมือนกัน สวัสดีฉันคือTeresa Fidalgo วันนี้ฉันตายครบ26ปี ถ้าคุณไม่ส่งมันต่อไป20คน ฉันจะไปนอนข้างคุณ คืนนี้และตลอดไป! ถ้าคุณไม่เชื่อมัน หาชื่อฉันในgoogle ขอโทดน๊ะ( เป็นเรื่องจิงว่ะ!! ขนลุกเลยพอเข้าเวป) โทษที

#26 By ใหม่ (101.108.186.113) on 2011-07-23 12:29

โทษ นะที่ส่งมา ถุกส่งมาเหมือนกัน สวัสดีฉันคือTeresa Fidalgo วันนี้ฉันตายครบ26ปี ถ้าคุณไม่ส่งมันต่อไป20คน ฉันจะไปนอนข้างคุณ คืนนี้และตลอดไป! ถ้าคุณไม่เชื่อมัน หาชื่อฉันในgoogle ขอโทดน๊ะ( เป็นเรื่องจิงว่ะ!! ขนลุกเลยพอเข้าเวป) โทษที

#25 By ใหม่ (101.108.186.113) on 2011-07-23 12:29

โทษ นะที่ส่งมา ถุกส่งมาเหมือนกัน สวัสดีฉันคือTeresa Fidalgo วันนี้ฉันตายครบ26ปี ถ้าคุณไม่ส่งมันต่อไป20คน ฉันจะไปนอนข้างคุณ คืนนี้และตลอดไป! ถ้าคุณไม่เชื่อมัน หาชื่อฉันในgoogle ขอโทดน๊ะ( เป็นเรื่องจิงว่ะ!! ขนลุกเลยพอเข้าเวป) โทษที

#24 By ใหม่ (101.108.186.113) on 2011-07-23 12:27

โทษ นะที่ส่งมา ถุกส่งมาเหมือนกัน สวัสดีฉันคือTeresa Fidalgo วันนี้ฉันตายครบ26ปี ถ้าคุณไม่ส่งมันต่อไป20คน ฉันจะไปนอนข้างคุณ คืนนี้และตลอดไป! ถ้าคุณไม่เชื่อมัน หาชื่อฉันในgoogle ขอโทดน๊ะ( เป็นเรื่องจิงว่ะ!! ขนลุกเลยพอเข้าเวป) โทษที

#23 By ใหม่ (101.108.186.113) on 2011-07-23 12:26

โทษ นะที่ส่งมา ถุกส่งมาเหมือนก